Jak nakupovat

V tuto chvíli lze zboží objednat pouze na dobírku přes služby České pošty. Poštovné a balné do České republiky je 90Kč a do zahraničí tato částka činí 139Kč včetně DPH.
V případě nestandardní objednávky nebo problémů s objednávkou volejte +420 773 485 970 nebo ište na shop@bumbumsatori.org. Pro osobní odběr jsme k dispozici pouze pro brněnské zákazniky po emailové nebo telefonické domluvě.

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen “VOP” ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Bumbum Satori ( dále jen “prodávající” ) a jejími obchodními partnery ( dále jen “kupující” ).

Prodávající
Bumbum Satori, www.bumbumsatori.org, shop@bumbumsaptori.org, +420 773 485 970

Kupující
Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího s prodejcem hudebních nosičů výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nezvnikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží ( sdělení jména a adresy dodání ).

III. Otevírací doba
Objednávky přes internetový obchod na adrese www.bumbumsatori.org 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

IV. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / emailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající kupujícímu měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

* prostřednictvím elektronického obchodu na www.bumbumsatori.org ( dále jen “eshop” )
* elektronickou poštou na adrese shop@bumbumsatori.org
* telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou ( email, fax ) a uvést následující údaje:

* obchodní jméno a sídlo kupujícího
* IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
* kód a název zboží dle ceníku
* jednotkovou cenu
* způsob odebrání a dopravy
* dodací adresu
* podpis osoby oprávněné objednávat zboží
* všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

V. Informace o produktech
Informace o produktech v eshopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

VI. Platební podmínky
* na dobírku při doručení zboží ( hotovost přebírá od zákazníka přepravce )
* platba předem bankovním převodem
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VII. Záruční podmínky
Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.4. 2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez přechozího upozornění

KONTAKT:

Bumbum Satori
shop@bumbumsatori.org
+ 420 773 485 970